Sluser

Produktsammendrag
Sluser benyttes til innmating, dosering og utmating, f.eks. under støvfilter, sykloner og siloer for korn, granulater og pulver, og ellers i sammenhenger der luft skal skilles fra transportert gods.
Vårt produksjonsprogram omfatter en rekke slusetyper for mekaniske og pneumaniske transportanlegg i prosessindustrien. Bilslusene er utviklet spesielt for montasje i pneumatisk laste-/losseanlegg på bulkbil.

Slusevariantene leveres med kapasiteter fra 6 - 60 liter/omdr.
Bilslusevariantene leveres med kapasitetene 18 og 23 liter/omdr.

Vi tilbyr slusetypene:

Tallet i modellbetegnelsen betyr L/omdreining

Norsk Mølleservice
Ask
2022 Gjerdrum

Tel:
63 93 52 10
Mob:
91 10 87 01
Fax:
63 93 52 11
E-post:

firmapost@molleservice.no