Produktliste

Ved spørsmål kontakt oss

1.jpg

Sluser
Sluser benyttes til innmating, dosering og utmating, f.eks. under støvfilter, sykloner og siloer for korn, granulater og pulver, og ellers i sammenhenger der luft skal skilles fra transportert gods.
Les mer

2.jpg

Rør skjøter

Les mer

3.jpg

Kornrensemaskiner
Kornrensemaskinene blir konstruert for å møte alle krav til spesifikk rengjøring og kapasitet avhengig av valget av moduler.
Les mer

4.jpg

Hammer møller

Les mer

5.jpg

Pellets presser
Pellets pressene er omhyggelig konstruert og meget effektive. De er bygget for 24/7 produksjon og blir drevet av opp til 800 hk. Enten det er pund per time eller tonn per time, har vi det riktige utstyret.
Les mer

6.jpg

Rør systemer

Les mer


Lamocronfiltere

Skruetransportører

Båndtransportører

Elevatorer

Magneter

Blowerer

Sykloner

Spesialkjeder

Elevatorbeger

Luftfiltre


Norsk Mølleservice
Ask
2022 Gjerdrum

Tel:
63 93 52 10
Mob:
91 10 87 01
Fax:
63 93 52 11
E-post:

firmapost@molleservice.no